ĐIỂM TIN: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HUY ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP

ĐIỂM TIN: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HUY ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP
 
Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì việc huy động học sinh ra lớp, duy trì số lượng là một công tác luôn được tập thể giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ chú trọng và thực hiện một cách thường xuyên:

Mới sáng sớm, thầy đã đến gõ cửa nhà để đón các emChuẩn bị đi học thôi, cô giáo đến đón rồi
Tuy vất vả nhưng thầy cô trong trường luôn cố gắng đi đến từng nhà, vận động các em đi học.
Đi xe qua suối để đến nhà học sinhĐược thầy chở đi học

Lên xe, thầy chở em tới lớp.Trên con đường tới trường.
Bài viết liên quan