Đại hội chi Đoàn năm học 2016 - 2017

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017
     Ngày 18/10/2016, Thực hiện theo kế hoạch của Ban Chấp Hành Chi Đoàn trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2016 - 2017. Được sự chỉ đạo của BGH trường, Ban Chấp hành Chi đoàn trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ đã tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2016-2017, tại phòng Hội đồng Sư phạm trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ.
     Tới tham dự Đại hội có sự tham gia góp mặt của các đồng chí trong BGH nhà trường, cùng với sự có mặt của các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ.
     Ngay sau phần tổ chức nghi lễ, các đại biểu đã trực tiếp lắng nghe báo cáo thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 do Ban chấp hành chi Đoàn báo cáo. 100% đoàn viên đều có công tác tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, tổ chức kỷ luật tốt, trong công việc tham gia nhiệt tình các phong trào đoàn. Đây cũng chính là dịp để Chi đoàn nhìn nhận lại những ưu, nhược điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, để đánh giá tiến độ thực hiện công việc đồng thời tìm hiểu lý do chưa được khắc phục. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
     Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc và đúng điều lệ chi đoàn bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn mới với những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất và nhiệt huyết để lãnh đạo chi đoàn trong năm học 2016 - 2017. Trong không khí long trọng, trang nghiêm các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành chi đoàn mới đã ra mắt đại hội.